Výsledky rozhodování Rady - 2021-3-1-2 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o
podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Po
předchozí mimořádné výzvě na distribuci je již tato výzva vyhlášena ve standardním režim. S ohledem na stále
komplikovanou situaci v důsledku opatření proti COVID-19 však Rada nezavedla požadavek podávat žádost o
podporu 90 dní před začátkem distribuce.
V rámci snahy o větší předvídatelnost je součástí výzvy tabulka předpokládané výše podpory, která stanovuje
maximum pro zahraniční filmy ve výši 150 000 Kč (250 000 Kč v případě dabovaných filmu pro děti) a tři úrovně
podpory pro české filmy dle velikosti distribuce.
Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený
film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje
snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě, je výrazně nižší, a distributor by
ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě
hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je strategie uvedení pro úspěch v kinech naprosto
zásadní.
Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu
premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát).
U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez
předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem.

Výsledky rozhodování

Hodnocení