2018-6-2-6 Neperiodické publikace

Do výzvy na neperiodické publikace byly letos zaslány pouze dvě žádosti. V obou případech se jedná o překladové tituly. Jeden z nich vznikal původně v České republice a přináší podstatný příspěvek k výzkumu české filmové historie, konkrétně komplexního vztahu tuzemského armádního filmu a avantgardy. Druhý je překladem důležité publikace z oblasti studia televize. Rada Fondu obecně preferuje spíše původní české monografie, přispívající k rozvoji zdejšího filmového bádání, nad překlady zahraničních knih. Překlad publikace o současné kvalitní seriálové televizní tvorbě prezentuje nicméně dosud v ČR nepříliš probádanou oblast, a proto Rada podpořila oba projekty.  

Vzhledem k malému počtu žádostí ve výzvě nebyly vyčerpány všechny alokované finanční prostředky, tedy 1 000 000 Kč. Jednomu z projektů byly uděleny finanční prostředky v plné požadované výši, druhému ve snížené.

 

Hodnocení
Výsledky rozhodování