Výsledky rozhodování Rady - Neperiodické publikace 2019-6-2-7

Do výzvy na neperiodické publikace byl letos zaslán nadprůměrně vysoký počet osmi žádostí (oproti loňským dvěma). Ve výzvě se sešly různorodé projekty: dvě původní vědecké monografie, dva odborné sborníky, vzpomínková publikace zahraničního filmaře studujícího před lety v Praze, rozsáhlá kniha rozhovorů, reedice poměrně nedávno vydané odborné knihy a české vydání německého sborníku z období rané kinematografie. 

Rada Státního fondu kinematografie hodnotila obsahovou kvalitu předkládaných publikací, jejich přínos pro rozvoj tuzemské filmové vědy a obecně odborné reflexe kinematografie, zároveň se zaměřila i na kontrolu přiměřenosti rozpočtu. Rada se shodla, že někteří žadatelé šetří v rámci rozpočtu na nevhodných místech (primárně na autorských honorářích a na odborné redakci), část projektů obsahovala naopak nadsazené částky (obzvláště za redakční management). Z osmi žádostí bylo nakonec podpořeno pět, zbylé tři obsahovaly buď problémy v rozpočtové složce a/nebo ve vydavatelském záměru. Nejlépe hodnocené byly dvě původní odborné knihy přinášející detailní a komplexní výzkum určitého fenoménu (konkrétně herecké persony Oldřicha Nového a italských spaghetti westernů), které zároveň mají potenciál zaujmout vedle filmových vědců i širší okruh čtenářů se zájmem o kinematografii.

Vzhledem k tomu, že tři z osmi projektů nebyly podpořeny a u některých podpořených došlo ke krácení dotace, nebyla vyčerpána celá alokace výzvy, jež činí jeden milion korun.

Hodnocení

Výsledky rozhodování