2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály v roce 2019

V rámci výzvy na podporu periodických publikací a internetových portálů se sešlo celkem devět žádostí. Dvě žádosti se týkaly informačních webových portálů přinášejících novinky o evropské kinematografii primárně určené pro filmové profesionály. Další žádost byla zaměřena na časopis Synchron, interní periodikum pro členy filmařské organizace FITES. Jedna žádost se týkala webového portálu zaměřeného na profesionály z oblasti animovaného filmu. Ostatních pět projektů pak žádalo o podporu časopisů a portálů usilujících o hlubší reflexi kinematografie a kultivaci českých diváků – od zavedených tištěných časopisů Film a doba a Cinepur přes několik let fungující inovovanou webovou verzi Revue Filmového přehledu až po dva zcela nové webové projekty (Planet Dark magazín a Magazín českého filmu).
 
V souladu s charakterem výzvy Rada Fondu preferovala při hodnocení primárně žádosti slibující vznik kvalitních odborných textů a rozvoj profesionální filmové kritiky. Projekty, které do značné míry přebírají faktografické informace a jejich účel je primárně zpravodajský, neodpovídaly prioritám výzvy. U leckterých projektů nebylo možné adekvátně posoudit přiměřenost rozpočtu, protože žadatel neuvedl, jaké množství textu bude v rámci projektu pravděpodobně napsáno během doby podpory a jak budou texty honorovány v přepočtu na normostranu či s ohledem na nějaké jiné standardní měřítko. Další problém, se kterým se Rada při hodnocení potýkala, byla nedostatečná charakterizace nových projektů, které někdy popisovaly poměrně stručně, jaký typ obsahu se chystají nabízet, a neposkytly Radě např. pilotní první číslo, na základě kterého by bylo možné fundovaně posoudit kvalitu textů a zaměření chystaného periodika.
 
Výše popsané úvahy při hodnocení vedly k tomu, že 6 projektů z 9 nebylo nakonec podpořeno – dotaci získaly 3 periodika s přesvědčivou strategií dalšího rozvoje a s dostatečnou zárukou, že budou i nadále poskytovat podobně profesionální a odborně zaměřený obsah, jako dosud. Z celkové alokace 2 miliony korun bylo ve výsledku rozděleno mezi 3 podpořené projekty 1,6 milionu korun.

Hodnocení
Výsledky rozhodování