2018-5-3-15 Propagace dobrého jména české kinematografie

Tato výzva byl Radou v Krátkodobé koncepci 2018 změněna oproti výzvě v roce 2017 a to takto: „Snižuje se alokace výzvy na podporu propagace dobrého jména české kinematografie. Část této alokace je přesunuta do celoroční činnosti, kde by ji měly čerpat pravidelně podporované subjekty. Snížení je také dáno rozhodnutím Rady nepodporovat nadále přehlídky českých filmů v zahraničí, které spadají primárně do agendy českých center v zahraničí.“

Do takto upravené výzvy se přihlásily tři projekty, všechny na národní ceny, které pomáhají propagovat hodnotnější část české kinematografie. Přenosy dvou z projektů se objeví také na veřejnoprávní televizi, a jejich dopad je tak ještě výraznější.

Rada se rozhodla všechny z předložených projektů podpořit.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování