Výsledky rozhodování Rady - Propagace dobrého jména české kinematografie 2019-5-2-14

Ve výzvě na podporu projektů propagujících dobré jméno české kinematografie v letošním roce žádali zástupci celkem čtyř projektů (tedy o jeden více než vloni). Tři projekty v této výzvě žádají pravidelně a ve všech třech případech se jedná o udílení významných ocenění českým filmům. Čtvrtý projekt je projektem výstavním.
Rada Státního fondu kinematografie hodnotila vedle obsahové kvality předkládaných projektů také jejich reálný význam pro českou kinematografii a ekonomicko-organizační stránku projektů. V této souvislosti mohla konstatovat, že zatímco první a druhé hledisko projekty naplňují velmi dobře, tak zejména ekonomická stránka by si zasloužila hned ve třech případech při přípravě projektů mnohem větší pozornost.
Po rozsáhlé diskuzi byly nakonec dva projekty podpořeny bez výhrad a v plné výši žádosti. Jeden projekt byl podpořen ale se závažnou výhradou, a proto sníženou částkou. Jeden projekt podpořen nebyl. Finanční alokace výzvy, jež činí jeden milion pět set tisíc korun, byla vyčerpána do výše devět set padesát tisíc korun.

Hodnocení

Výsledky rozhodování