Výsledky rozhodování Rady - 2021-3-2-18 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Ve snaze zajistit, aby bylo o projektech podaných v rámci výzvy rozhodováno co nejrychleji, tedy tak, aby bylo možno efektivně podpořit pandemií zasažená odvětví distribuce a provozu kin, Rada u této výzvy rozhoduje bez standardních expertních analýz. S ohledem na výraznou proměnu distribučního prostředí v kinech, v důsledku dlouhého přerušení kinodistribuce kvůli uzavření kin v rámci opatření proti pandemii COVID-19, si však Rada zároveň vyžádala spolupráci odborníka působícího v oblasti distribuce kinematografických děl. V rámci snahy o větší předvídatelnost je součástí výzvy tabulka předpokládané výše podpory, která stanovuje maximum pro zahraniční filmy ve výši 150 000 Kč (250 000 Kč v případě dabovaných filmu pro děti) a tři úrovně podpory pro české filmy dle velikosti distribuce. Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě, je výrazně nižší, a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je strategie uvedení pro úspěch v kinech naprosto zásadní. Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát). U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem. V tomto kole rozhodování již Rada měla k dispozici pouze 660 tis. Kč zbývajících z celkové alokace průběžné výzvy. Podpořit tak mohla pouze tři projekty. Dalších 6 projektů se sice umístilo nad hranicí 70 bodů potřebných pro podporu, avšak Rada je nemohla podpořit z důvodu nedostatečné alokace.

Výsledky rozhodování

Hodnocení