2018-2-3-8 Výroba animovaného filmu

Ve výzvě na výrobu animovaného filmu se sešlo celkem 13 žádostí od 11 žadatelů, mezi nimiž byli zkušené produkční společnosti i žadatelé, kteří žádali poprvé. Suma jejich požadavků činila více než 49 milionů korun, přičemž alokovaná částka v této výzvě činila 40 milionů korun. Pět projektů této výzvy bylo již podpořeno na literární přípravu či v kompletním vývoji a dva projekty byly na výrobu podány podruhé.

Ve výzvě se sešly čtyři celovečerní filmy, dva studentské projekty. Zbylých sedm tvořilo pestrou směsici krátkých filmů různých metráží, žánrů, animačních technologií zkušenějších či méně zkušených tvůrců střední generace. V této různorodosti Rada preferovala ty filmy, které mají jasný koncept s potenciálem zaujmout našeho i zahraničního diváka, kvalitní výtvarnou stránku, mají jasně stanovenou cílovou skupinu a mají již v této fázi vyřešenou distribuci a potenciál prosadit se na mezinárodních festivalech.

K financování Radou Fondu bylo nakonec vybráno devět projektů (z toho tři celovečerní), jejichž celková podpora činí 36 558 000 korun, nebyla tedy vyčerpána celá alokace výzvy.

Rada Fondu pozitivně hodnotí dobrou producentskou přípravu většiny projektů. Na druhou stranu se jasně ukazuje, že u projektů, jejichž vývoj není završen storyboardem nebo animatikem, je pro Radu velmi složité získat jasnou představu o budoucím snímku a je pro ně pak těžké obstát v konkurenci dalších projektů. I producentsky dobře připravené celovečerní projekty však mají rezervy ve scenáristické přípravě. Rada Fondu si to vysvětluje hmatatelným nedostatkem zkušených dramaturgů v tomto druhu filmové tvorby.

Rada Fondu byla ve většině případů v souladu s komplexními i ekonomickými expertizami, ale velké množství jich nebylo vůbec dodáno. Jednotlivé rozpory jsou zmíněny u konkrétních projektů.

 

Hodnocení
Výsledky rozhodování