Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu 2019-2-3-9

Ve výzvě na výrobu animovaného filmu se sešlo celkem 17 žádostí od 14 žadatelů, mezi nimiž byly zkušené produkční společnosti i žadatelé, kteří žádali poprvé. Suma jejich požadavků činila více než 81 milionů korun, přičemž alokovaná částka v této výzvě činila 36 milionů korun. Je to o 4 miliony méně než v minulé výzvě na výrobu, o něž byla posílena, po dohodě s ASAF, výzva na vývoj animovaného filmu. 

Z výše uvedených čísel je patrné, že požadavek výrazně převyšoval finanční možnosti výzvy. Byť se ve výzvě sešla řada velmi kvalitních projektů, nemohly být podpořeny všechny a ty, které byly, často obdržely sníženou částku. Zvýšený počet žádostí ale mohl být způsobem administrativní pauzou v podávání žádostí. Funkčnost přesunu části alokace z výroby do vývoje se tedy ještě ověří v budoucnosti.

Šest projektů této výzvy bylo již podpořeno na kompletní vývoj a tři projekty byly na výrobu podány podruhé či potřetí. Ve výzvě se sešly čtyři celovečerní filmy (všechny pro dětského či rodinného diváka) a pět projektů studentů či nedávných absolventů uměleckých škol. Zbylých osm tvořilo pestrou směsici krátkých filmů různých metráží, žánrů, animačních technologií zkušenějších či méně zkušených tvůrců střední generace. V této různorodosti Rada preferovala ty filmy, které mají jasný koncept s potenciálem zaujmout našeho i zahraničního diváka, kvalitní výtvarnou stránku, mají jasně stanovenou cílovou skupinu a mají již v této fázi vyřešenou distribuci a potenciál prosadit se na mezinárodních festivalech. K financování Radou Fondu bylo nakonec vybráno deset projektů (z toho tři celovečerní). Nad 70 bodů nutných pro podporu se v bodování Rady dostaly ještě dva projekty, na něž však již nezbyly finanční prostředky. 

Tato výzva jasně prokázala vysokou uměleckou úroveň studentských projektů a projektů nedávných absolventů uměleckých škol a Rada pozitivně hodnotí skutečnost, že se jejich projektů ujímají renomované produkční společnosti. Rada Fondu rovněž pozitivně hodnotí dobrou producentskou přípravu většiny projektů, přestože rezervy nachází častěji v producentských částech projektů než v kreativních.

Hodnocení

Výsledky rozhodování