Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu 2019-2-1-4

Rada v této výzvě rozhodovala o 19 projektech různých producentských společností z celého spektra českého filmového průmyslu. Předložené projekty pokrývaly celou řadu žánrů od historických filmů (Bratři, Zatím dobrý, kdy se sešly dva filmy se stejným námětem, tedy útěkem bratří Mašínů) po snímky reflektující současnost s důrazem na psychologii postav (Nikdo mě nemá rád, Už tě nemám rád, Karavan, Dobrý skutek, Pouť v Modré, Tancuj Matyldo). Nechyběly ani žánrové projekty (Krvavá nevěsta, Tři týdny pod mořem) a zástupci artové produkce (Světlonoc, Lidi krve). V této výzvě nebyly zastoupeny žádné projekty pro děti a mládež.

Nad bodovou hranici 70 bodů určenou k podpoře se dostalo jedenáct projektů, ale vzhledem k alokaci ve výzvě, která byla 64 milionů, mohla Rada podpořit pouze osm z nich. Tři projekty se dostaly nad minimální bodovou hranici podpory pouze o několik bodů často z důvodu, že nejsou buď po autorské a/ nebo producentské stránce dostatečně připraveny. Rada ve výrobních výzvách upřednostňuje projekty, které jsou připraveny k realizaci po všech stránkách. Ještě významněji to platí u projektů podpořených dříve ve fázi kompletního vývoje, kde Rada očekává naplnění cílů a výstupů deklarovaných v žádosti na vývoj. 

Rada se stále řídí principem prioritní podpory menšího počtu projektů adekvátními částkami, avšak vzhledem k dlouhodobému trendu, kdy se zvyšují jak rozpočty, tak požadované částky, se také zaměřuje na důkladnou analýzu finančních plánů a rozpočtů a připraveností projektů k realizaci. Některé projekty dostatečně nevyužívají všechny možnosti financování, jiné mají neadekvátně vysoké rozpočty. Ve finančních plánech chybějí zcela nebo jsou kalkulovány neadekvátně nízké pobídky, jindy absentují nebo jsou nízké vstupy koprodukčních partnerů a dalších zdrojů vhodných k povaze daného projektu. Jindy žádosti dostatečně nezohledňují distribuční potenciál projektu. S ohledem na tyto aspekty Rada snížila požadovanou částku u 4 projektů. Vždy však na takovou výši, aby nebyla ohrožena realizace a kvalita filmů. 

Projekty, které Rada již dřív podpořila v předchozích fázích vývoje, případně projekty, které se do výzvy na výrobu hlásily opakovaně, byly připraveny lépe než projekty hlásící se do výzvy poprvé, a to jak po stránce autorské, tak po stránce producentské. 

Hodnocení

Výsledky rozhodování