2018-2-6-17 Výroba celovečerního hraného debutu

Do výzvy s alokovanou částkou 10 milionů Kč bylo podáno deset projektů s celkovým požadavkem 50 milionů, tedy o šest projektů více než v loňské výzvě. Za výraznou většinou projektů stojí renomované producentské společnosti, z nichž některé se na práci s debutanty dlouhodobě zaměřují.
 
Rada klade v této výzvě na projekty stejné požadavky, jako by byly ve výzvě na výrobu celovečerních filmů, a to jak po stránce producentské, tak autorské. A právě autorská část projektů nebyla vždy optimálně připravena a velká část projektů počítala s dalšími, někdy i velmi zásadními úpravami scénáře v následujících měsících, včetně budoucí účasti na scenáristických workshopech. Producentská příprava byla vzhledem k účasti renomovaných společností na velmi vysoké úrovni.

Rada se nakonec rozhodla podpořit tři projekty, které byly nejlépe připraveny a Rada má u těchto projektů největší jistotu budoucí úspěšné realizace. I k těmto třem projektům, měla dílčí výhrady, které pak byly vyjádřeny sníženou částkou podpory. Nad bodovou hranici podpory se dostaly ještě čtyři projekty u kterých Rada konstatovala, že mají velký potenciál budoucí realizace, ale zatím nejsou ve srovnání s těmi lépe umístěnými dostatečně připraveny do výroby.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování