2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě rozhodovala o 22 projektech z různých producentských společností z celého spektra českého filmového průmyslu. Předložené projekt pokrývaly celou řadu žánrů od životopisného dramatu (Havel) přes historické filmy (Skleněný pokoj, Poslední závod, Krajina ve stínu, Vyhnání Gerty Schnirch, Jízdní hlídka) po snímky reflektující současnost s důrazem na psychologii postav (Admin, Hra, Nikdo mě nemá rád, Zpráva o záchraně mrtvého, Pouť v Modré), nechyběly ani čistě žánrové projekty (Poslední aristokratka, Kotoul vpřed), filmy pro děti a mládež (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Mazel a tajemství lesa, Zlatovláska) a zástupci artové produkce (Smrt krále Kandaula či Lidi krve).

Je třeba zdůraznit, že v této výzvě byla řada projektů, které by Rada při vyšší finanční alokaci ráda podpořila. Rada se stále řídí principem prioritní podpory menšího počtu projektů adekvátními částkami, avšak vzhledem k dlouhodobému trendu, kdy se zvyšují jak rozpočty, tak požadované částky, se zaměřuje na důkladnou analýzu finančních plánů a rozpočtů a připravenosti projektů k realizaci. S ohledem na to, a také na ne vždy využité všechny možnosti financování, například nevyužité pobídky a absence koprodukčních partnerů a dalších veřejných zdrojů, které by se vzhledem k povaze projektu nabízely, Rada i tentokrát snížila u všech osmi podpořených projektů přidělenou částku.

Nejvyšší počet bodů získal projekt Havel scenáristy a režiséra Slávka Horáka, který se rozhodl převést na filmové plátno několik kapitol ze života této zásadní osobnosti našich moderních dějin. Po řadě peripetií dospěl do výsledného tvaru a osobitého režijního uchopení projekt Bohdana Slámy Krajina ve stínu, který se umístil na druhé pozici. Etablovaná nutprodukce uspěla s filmem Oběť, který zpracovává skutečné drama imigrantů, v němž hlavní roli hraje xenofobie a vlastní svědomí. Václav Kadrnka zakončuje svou trilogii o niterném vztahu otce a syna podpořeným filmem Zpráva o záchraně mrtvého.
 
Z dětských filmů se Rada rozhodla podpořit originální film režiséra Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa. Podporu získal i film úspěšného tvůrce Olma Omerzu Admin o odvrácené tváři současného virtuálního propojení světa a jeho dopadu na rodinu a její členy. Tragickým dramatem průkopníků běhu na lyžích Hanče a Vrbaty s názvem Poslední závod debutuje jako režisér známý scenárista Tomáš Hodan. Zbývajícími prostředky z alokace výzvy pod úrovní poloviny požadované částky podpořila Rada projekt režiséra Alejandra Fernándeze Almendrase, drama čerpající z divadelního prostředí kladenského divadla.

Mezi žádostmi byla řada dalších kvalitních projektů, například drama Nikdo mě nemá rád úspěšné autorské dvojice Tomáše Weinreba a Petra Kazdy, Dlouhý, Široký a Bystrozraký Jiřího Stracha, Lidi krve Tomáše Bambuška a další, které překročily bodovou hranici pro udělení podpory. S ohledem na omezenou alokaci v této výzvě je však nebylo možné podpořit.

Obecně lze říci, že projekty, které Rada již dřív podpořila v předchozích fázích vývoje, případně projekty, které se do výzvy na výrobu hlásily opakovaně, byly připraveny lépe než projekty hlásící se do výzvy poprvé, a to jak po stránce autorské, tak po stránce producentské.

Některé z projektů Rada posuzovala již v pokročilé fázi natáčení, které začalo i bez zajištění často výrazného podílu financí ze Státního fondu kinematografie. To se u konkrétních projektů odrazilo v negativním hodnocení producentské strategie a finančního plánu.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování