Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu 2019-2-4-10

Ve výzvě na výrobu dokumentárního filmu Rada hodnotila 18 projektů, pro něž byla určena celková alokace výzvy 12 mil. Kč. Rada vysoce hodnotila volbu námětů, jež předložené projekty nabízely, a kvalitu provedených přípravných rešerší. Konstatovala však, že řada projektů přichází do výzvy nedostatečně producentsky či autorsky připravena, což pak většinou znemožňuje jejich podporu. Dospěla přitom k závěru, že některé předložené projekty by byly spíše kandidáty na podporu pro vývoj a jejich vstup do výroby se jeví jako předčasný.

Dokumenty se věnují zejména současnému Česku, ale i zahraničí, často formou portrétů veřejných osobností i neznámých, avšak neméně zajímavých osob (od ruského otužilce, přes českého řidiče kamionů, který se rozhodl pomáhat uprchlíkům, až po zpěváka Miro Žbirku, malíře Otto Plachta či genetika a imunologa Emila Skamene). Dokumenty často používají vedle portrétu také metody časosběru a observace, mezi projekty ale nacházíme také dokumentární esej.

Při hodnocení projektů Rada přihlížela především ke kvalitě předložené autorské koncepce a schopnosti žadatele artikulovat téma, jež svým projektem sleduje. Dále se pak řídila kvalitou producentského zpracování a předložených ekonomických podkladů, a v neposlední řadě také potenciálem předkládaných projektů zaujmout v zahraniční distribuci a reprezentovat českou kinematografii. Rada si všímá, že předkládané projekty mají často rezervy v distribuční strategii.

Z osmnácti předložených žádostí jich dvanáct bylo ohodnoceno dostatečným počtem bodů pro podporu, vzhledem k celkové finanční alokaci však bylo nakonec možné finančně podpořit pouze 8 z nich.

Hodnocení

Výsledky rozhodování