2018-2-4-10 Výroba dokumentárního filmu

Do výzvy na výrobu dokumentárních filmů se přihlásilo 24 projektů. Celkově Rada hodnotila kvalitu přihlášených projektů v této výzvě velmi vysoko, a to jak po stránce obsahové, tak i z hlediska formální koncepce, jež dané téma prezentuje filmařsky poutavým i divácky atraktivním způsobem. Přestože některé projekty byly svým zaměřením spíše televizního charakteru, byla jich menšina. Většina podaných žádostí má ambici zkombinovat televizní distribuci s promítáním v kinech, což Rada Fondu hodnotí pozitivně a odrazilo se to do určité míry na výběru podpořených projektů.

Mezi nejvíce zastoupené dokumentární snímky patřily jako obvykle portréty významných, či nějak pozoruhodných a netradičních osobností, ať už minulosti či současnosti ČR (celkem jich bylo ve výzvě 8 z 24 žádostí). Některé z nich přitom tento žánr obohacují o netradiční pojetí a úhly pohledu. Dva projekty se navracely k dějinám České republiky 20. století. Vysoko byly hodnoceny projekty zaměřené na komplexní zkoumání a zároveň filmařsky působivé situační zobrazení české společnosti: od kontroverzních způsobů výchovy dětí, přes nebezpečí sociálních sítí, diskriminaci Romů, nezaměstnanost a měnící se podmínky práce, nebezpečně pozitivní nahlížení na alkohol v české kultuře, až po ambivalentní vztah mezi civilizací a přírodou vyjevovaný na přístupu lidí k volně žijícím vlkům. V úhrnu se ve výzvě sešla různorodá směs témat a filmových přístupů, od těch zaměřených na většinového diváka až po díla s výrazným autorským rukopisem.

Většina rozpočtů byla spíše úsporná z hlediska nákladů a požadované dotace, nicméně i tak Rada nakonec bohužel vzhledem k alokaci 12 milionů Kč, nemohla podpořit všechny projekty. U všech podpořených projektů muselo dojít ke krácení požadovaných částek, někdy velice výraznému, aby mohlo být podpořeno více projektů. Krácení bylo vždy rozvažováno s ohledem na potřeby jednotlivých projektů a jejich možnost dalšího financování tak, aby to neohrozilo výrobu a samotný vznik snímků. Podpořeno bylo celkem 11 projektů. Dalších 5 projektů bylo ohodnoceno poměrně vysoko (nad hranici 70 bodů nutnou pro podporu), nicméně na ně z kapacitních důvodů již nezbyly finance.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování