Výsledky rozhodování Rady - 2019-2-7-18 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Do výzvy na výrobu experimentálního filmu se přihlásilo šest projektů, dva z nich s ambicí natočit celovečerní
snímek.
Projekty zahrnovaly velkou šíři různých přístupů: čistě improvizační hrané dílo zkoumající sám proces tvorby a
nastávání smyslu, experimentální deníkový film inspirovaný básní, k abstrakci mířící film pohrávající si
s alchymistickou symbolikou doprovázený audiovizuální performancí, experimentální dokument založený na práci
s found footage z konkrétního televizního pořadu, krátký hraný film používající moderní technologie
k symbolickému zobrazení virtuálního prostoru sociálních sítí a v neposlední řadě multimediální sochu zahrnující
video projekci. Podobně jako v loňském roce, i letos byly dva z projektů Radou Státního fondu kinematografie
vnímány jako hraniční díla, která se příliš vzdalují definici experimentálního filmu a videa, a proto je jejich zařazení
do této výzvy problematické.
Rada velmi pozitivně hodnotila aktuální trend, kdy jsou žádosti v naprosté většině podávány producenty, kteří
k výrobě experimentu přistupují se stejnou profesionalitou, jako k jiným typům kinematografie. Navzdory leckdy
těžko uchopitelnému a radikálnímu autorskému vidění, jímž se projekty v této výzvě vyznačují, producentské části
žádostí byly až na jednu výjimku zpracovány velmi pečlivě a promyšleně, jak co se týče samotné výroby, tak i
následné distribuce.
Rada Státního fondu kinematografie podpořila čtyři projekty z celkových šesti a rozdělila mezi ně celou alokaci
výzvy, tj. 2 miliony Kč. Rozpočet byl snížen pouze u jednoho podpořeného projektu, zbylé tři získaly celou
požadovanou částku.

Hodnocení

Výsledky rozhodování