Výsledky rozhodování Rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu 2019-2-2-5

Do výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu se ve čtvrtém roce její existence přihlásilo 11 projektů, o dva více než v předchozím roce. Celková požadovaná částka představovala více než trojnásobek finanční alokace 3 000 000 Kč.

Přesto, že řada přihlášených krátkých filmů je z pochopitelných důvodů spojena s tvorbou studentů filmových škol, formát krátkometrážního filmu Rada nevnímá jako oblast výlučně školních projektů. Krátkometrážní film považuje za plnohodnotné kinematografické dílo, se specifickými nároky na dramaturgii i filmové výrazové prostředky; hodnotí jej tedy po autorské i producentské stránce se stejnou pozorností jako dlouhometrážní filmová díla, včetně jeho potenciálu reprezentovat českou kinematografii v zahraničí.  V té souvislosti považuje za důležité, aby v producentském přístupu byla zohledněna i otázka distribuce hotového díla. O distribuci přitom není nutné uvažovat pouze v tradičním pojetí uvedení v kinech, což je zejména v případě krátkých formátů často problematické, ale v celé rozšiřující se škále možností distribuce na televizních a internetových platformách.

Rada je ráda, že s přihlédnutím k výše řečenému a ve většině případů ve shodě s hodnocením expertů, mohla podpořit pět z jedenácti předložených projektů, které v žádostech představily přesvědčivou autorskou vizi i producentské nasazení, jež bylo možné vysledovat mimo jiné na zajištění dalších zdrojů financování. Tento počet představuje zvýšení z cca čtvrtiny v loňském roce na téměř polovinu všech přihlášených, jeden projekt se v konečném bodovém ohodnocení umístil nad hranicí umožňující podporu, z důvodu konkurence ve výzvě však nebylo možné jej podpořit. Celkový trend považuje Rada za dobrý příslib do budoucnosti výzev na Výrobu krátkometrážního hraného filmu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování