Výsledky rozhodování Rady - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film 2019-1-4-15

Do výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film s alokací 3,5 milionů Kč se přihlásilo 55 projektů s celkovou požadovanou výší podpory přes 8 milionů Kč. Od minulého roku počet žádostí tedy o 15 poklesl. Alokovaná částka stačila na podporu téměř poloviny projektů. 

Mezi žadateli byli zkušení scenáristé i začínající tvůrci, často studenti či čerství absolventi filmových škol, kterým by případná podpora pomohla v profesionálních začátcích, a také zkušené producentské společnosti. Žádosti pokrývaly široké spektrum témat a žánrů, od snímků aspirujících na široký divácký ohlas až k projektům, které svou intimní autorskou výpovědí cílí spíše na menšinového či festivalového diváka. 

Úroveň připravenosti jednotlivých projektů byla různá. Některé přesvědčily propracovaným treatmentem a promyšlenou autorskou explikací, jiné tak přesvědčivé nebyly. Tyto žádosti, jichž byla téměř polovina, Rada ohodnotila méně než 70 body potřebnými pro případné udělení podpory. Přestože se může zdát, že v daném případě není stav rozpracovanosti klíčový, Rada se při tak vysoké konkurenci musela řídit i tím, jak jsou projekty promyšlené a jak zřetelná je tvůrčí vize autorů. Rada se shodla, že u těchto neúspěšných projektů žadatel často podal žádost jen na základě slibné zápletky či zajímavého prostředí děje, ale treatment zatím neobsahoval jasnou vizi vybudování funkční narativní struktury a jednotlivých postav. 

Drtivá většina žádostí přišla od samotných tvůrců bez angažmá producenta, čímž se naplňuje základní poslání výzvy, totiž poskytnout scenáristům prostor a prostředky pro svobodné vytvoření první verze scénáře. Podpořeno bylo celkem 25 projektů. Nad hranicí 70 bodů nutnou k udělení podpory se dostalo dalších 5 projektů, které již nemohly být podpořeny z důvodu omezené alokace a konkurence ve výzvě. 

Hodnocení

Výsledky rozhodování