2018-1-4-16 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Do výzvy Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film s alokací 3 miliony korun se přihlásilo 70 projektů s celkovou požadovanou výší podpory 10,3 milionu korun. Tento nárůst byl dán vyhlášením pouze jedné výzvy ročně. Rady tak mohla podpořit méně než třetinu projektů. Mezi žadateli byli zkušení scenáristé i začínající tvůrci, často studenti či čerství absolventi filmových škol, kterým by případná podpora pomohla v profesionálních začátcích. Žádosti pokrývaly široké spektrum témat a žánrů, od snímků aspirujících na široký divácký ohlas až k projektům, které svou intimní autorskou výpovědí cílí spíše na menšinového či festivalového diváka.
 
Úroveň připravenosti jednotlivých projektů opět silně kolísala. Přestože se může zdát, že v daném případě není stav rozpracovanosti klíčový, Rada se při tak vysoké konkurenci musela řídit i tím, jak jsou projekty promyšlené a jak zřetelná je tvůrčí vize autorů. Radu těší, že drtivá většina žádostí přišla od samotných tvůrců bez angažmá producenta, čímž se naplňuje základní poslání výzvy, totiž poskytnout scenáristům prostor a prostředky pro svobodné vytvoření první verze scénáře. Podpořeno bylo celkem 21 projektů. Nad 70 bodovou hranici nutnou k udělení podpory se dostalo dalších 11 projektů, které by v případě větší alokace byly podpořeny a Rada předpokládá, že se pokusí opakovat svoji žádost v další výzvě příští rok.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování