Výsledky rozhodování Rady - 2022-1-5-24 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Na svém zasedání 25. až 27. října 2022 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu na vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film. V této výzvě se sešlo celkem 79 projektů, o jeden méně než v loňském rekordním roce. 75 žádostí bylo na podporu scénáře pro hraný film, 4 na film animovaný. Celkový požadavek všech žadatelů činil 11 779 000 Kč, Rada však měla k dispozici pouze 3 500 000 Kč. Bylo tedy jasné, že všechny požadavky nemohou být uspokojeny.

Ve velké konkurenci Rada nakonec podpořila 24 projektů, tedy více než třetinu žádajících. Dalších 9 projektů bylo hodnoceno na úrovni umožňující udělení podpory, ale pro nedostatek prostředků ve výzvě zůstalo bez konkrétní finanční částky. Podmínky pro udělení podpory tedy splnilo 33 projektů, což Rada považuje za poměrně pozitivní zprávu o stavu literární scenáristické přípravy projektů v české kinematografii.

Ve výzvě se sešlo několik projektů s tématy sexuálního obtěžování v akademické sféře nebo ve filmovém průmyslu, několik projektů vycházelo z církevního prostředí a jako obvykle několik projektů bylo zasvěceno vyrovnávání se s komunismem. Tentokrát se Rada (v případě této výzvy poprvé) opírala i o hodnocení tzv. odborné skupiny, která k žádostem vypracovala odborná stanoviska z pohledu zejm. osobitosti námětu, úrovně zpracování a celkové koncepčnosti předkládaného projektu. Rada v souladu se skupinou odborníků konstatovala, že podstatnou část žadatelů tvořili debutanti, přičemž zajímavým rysem rovněž bylo nebývale vysoké zastoupení ženských hrdinek (nezávisle na tom, zda autorem byl muž, či žena). Dalším zobecnitelným rysem bylo stírání hranic mezi dokumentem a fikcí, což je pokračováním dlouhodobého trendu. Poměrně málo projektů pracovalo s výraznější filmovou řečí a převažovaly lineárně strukturované tvary.

Při svém rozhodování se Rada v souladu se svou dlouhodobou strategií snažila o podporu co nejširšího tematického a žánrového okruhu projektů. Mezi podpořenými jsou tak projekty tematizující sociální problematiku, filmy věnované problematice dospívajících i problematice stáří, filmy pro děti, filmy věnované genderové problematice a otázkám emancipace LGBTQ komunity, filmy ze současnosti i z různých období naší historie.

hodnocení

výsledky rozhodování