Výsledky rozhodování Rady - 2022-3-3-26 Distribuční projekty – práce s publikem

V této výzvě se v roce 2022 sešlo celkem deset žádostí, což představuje stoprocentní navýšení počtu žádostí oproti loňskému roku. Celkový požadavek přihlášených projektů na finanční podporu činil 6,52 mil Kč, oproti tomu alokace výzvy byla ve výši 2,5 mil. Kč. Rada vnímá, že tato změna a nárůst žádostí reflektují postcovidovou dobu, v rámci které se divácké návyky proměňují a hledají se nové cesty práce s divákem. Rada konstatuje potřebu navýšení této výzvy do budoucna, pokud to umožní finanční situace. Jako priority výzvy byly stanoveny: podpora legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl, rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření a diverzifikace programové nabídky kin zejména pro mladší cílové skupiny diváků. Ne všechny žádosti specifika výzvy naplnily – mezi žadateli najdeme jak různorodé online distribuční platformy zaměřené na artovou tvorbu, tak i online distribuční platformy zaměřené specificky na cílovou skupinu dětí a mládeže a projekty distribuční práce s konkrétně zaměřeným publikem v kinech. Jeden projekt cíle výzvy nenaplnil. Rada po zevrubné diskusi rozhodla o podpoře čtyř projektů, dva další dosáhly bodového hodnocení potřebného k podpoře, nebyly však podpořené vzhledem k zcela vyčerpané alokaci.

hodnocení

výsledky rozhodování