Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-6-26 Kompletní vývoj animovaného seriálu

Na svém zasedání 24. a 25. listopadu 2021 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie podruhé výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaného seriálu. Tato výzva vznikla na požadavek Asociace animovaného filmu a celé animátorské obce, která na její absenci dlouhodobě a intenzivně poukazovala. Po první výzvě z loňského roku, kde se sešlo celkem 13 projektů, z nichž byly pro nedostatek finančních prostředků podpořeny pouze 4 projekty, očekávala Rada zopakování vysoce hodnocených, nicméně nepodpořených žádostí a příliv dalších, nově vznikajících projektů. K velkému překvapení Rady však byly přihlášeny pouze 2 zcela nové projekty. Oba považuje Rada za kvalitní a podpořila je v plné požadované výši, přičemž alokovaná částka nebyla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování