Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-5-23 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

V této výzvě na vývoj první verze scénáře se sešlo 80 scénářů, což představuje historicky dosud nejvíce obeslanou výzvu s dalším více než desetiprocentním nárůstem počtu podaných žádostí oproti předchozím letům. I s přihlédnutím k počtu projektů a v návaznosti na své závěry v hodnocení výzvy předchozí se Rada v bodovém hodnocení rozhodla radikálně snižovat hodnocení v položce "Srozumitelnost žádosti" u těch projektů, které nedodržovaly stanovený limit rozsahu zasílaných materiálů, v případě této výzvy především reatmentu. Jakkoliv Rada chápe snahu autorů vysvětlit a popsat svůj projekt co nejlépe, významné překračování rozsahu představuje u takto silně obeslané výzvy neúměrnou zátěž a v důsledku omezuje možnost kvalitního hodnocení všech žádostí. Ve velké konkurenci Rada nakonec podpořila 23 projektů, tedy cca čtvrtinu žádajících. Dalších šestnáct projektů bylo bodově hodnoceno na úrovni umožňující udělení podpory, ale pro nedostatek prostředků ve výzvě zůstalo bez konkrétní finanční částky. Z osmdesáti zaslaných projektů tak prakticky polovina splňovala nároky na udělení podpory na vývoj první verze scénáře, což Rada hodnotí jako velmi pozitivní zprávu o celkovém vývoji kvality scenáristické přípravy v českém filmovém průmyslu a jako důkaz o pozitivním vlivu této výzvy na ni. Při svém rozhodování se Rada v souladu se svojí dlouhodobou strategií snažila o podporu co nejširšího tematického a žánrového okruhu projektů. Mezi podpořenými jsou tak projekty tematizující sociální problematiku, filmy věnované problematice dospívajících i problematice stáří, film pro děti, komedie různých podžánrů včetně romantické komedie, film věnovaný genderové problematice a otázkám emancipace LGBTQ+ komunity i realitě a krizím příslušníků majoritní společnosti v první čtvrtině nového milénia, filmy ze současnosti i odehrávající se v různých obdobích naší historie. Podpořeny byly scénáře pro film hraný, animovaný, i dva projekty, které hraný film s animovaným kombinují. Z alokace výzvy zbylo nevyužito 50 tis. Kč, které Rada již nepovažovala za relevantní podporu pro žádný z dalších přihlášených projektů.

Výsledky rozhodování

Hodnocení