Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Od 28. března do 17. dubna 2017 je otevřena výzva pro profesní organizace k podávání návrhů na nového člena Rady Státního fondu kinematografie na místo člena, který se k 31. březnu vzdal funkce. V případě volby na místo Radního, který se vzdal funkce, bude nový člen zvolen na dobu jeho mandátu, tedy do 20. dubna 2019 (§ 16 odst. 3 zákona o audiovizi). Níže najdete důležité informace o členství v Radě, oficiální výzvu k předkládání návrhů a potřebné formuláře.

Co znamená být členem Rady Státního fondu kinematografie

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhu

Čestné prohlášení