Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie

Od 14. do 27. března 2019 je otevřena výzva pro plátce a poplatníky audiovizuálních poplatků k předkládání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie.

Při předchozí výzvě pro podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie nebyl podán dostatečný počet návrhů plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků a byli jmenováni pouze 4 členové Výboru. Tato výzva se týká pátého místa pro člena Výboru jmenovaného na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků s mandátem do 20. srpna 2020.

Výzva

Formulář pro návrh kandidáta

Čestné prohlášení