Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2019

Rada Státního fondu kinematografie nyní pracuje na Krátkodobé koncepci (KK) na nadcházející rok 2020. Stejně jako v předchozích letech se obrací na odbornou veřejnost s žádostí o připomínky ke koncepci letošní, či náměty, které by mohla zvážit při své další činnosti. Cílem Fondu je optimalizovat systém přidělování podpory tak, aby filmovým profesionálům pomohl vytvořit co nejlepší podmínky pro práci na projektech.

S čím nám můžete pomoci

Rada ocení vaše připomínky ke Krátkodobé koncepci 2019 a návrhy na změny v příštím roce. Zajímají nás především vaše konkrétní zkušenosti s dotačním systémem, situace, kdy vám jeho nastavení neumožňuje realizaci některých projektů a podobně. Uvádějte, prosím, vždy konkrétní podněty či návrhy s patřičným zdůvodněním.

Dodáváme, že na financování Krátkodobé koncepce jsou nyní k dispozici finanční prostředky v konečné výši přibližně 350 milionů korun ročně. Navýšení alokace jakékoliv výzvy tedy může být realizováno jedině tak, že se jiné výzvě prostředky uberou. Pokud budete posílat požadavek o navýšení alokace, prosíme zároveň o uvedení, z které výzvy (okruhu) je možné prostředky, dle vašeho názoru, přesunout. Berte, prosím, také na vědomí, že Rada i kancelář Státního fondu kinematografie jsou vázány Zákonem o audiovizi a Statutem Fondu a při tvorbě Krátkodobé koncepce není možné jít mimo rámec této legislativy.

Kdy a kam poslat návrhy

Připomínky můžete zasílat jako odpověď na tento email nebo na adresu pripominky@fondkinematografie.cz, nejpozději do 19. července 2019. Všechny návrhy budou zváženy a v maximální možné míře zohledněny v Krátkodobé koncepci na rok 2020.

Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2019