Záznam webináře: Vývoj první verze scénáře

Záznam webináře Rady Státního fondu kinematografie k vývoji první verze scénáře je dostupný na Youtube.