Záznam webináře: Vývoj první verze scénáře

Webinář si můžete pustit na našich webových stránkách nebo přímo na Youtube kanále Státního fondu kinematografie: https://youtu.be/Yvw2CAx61qE

Video je pro lepší orientaci rozděleno do části podle jednotlivých formulářů.