Distribuce kinematografického díla


 

2023-3-3-25 Distribuční projekty – práce s publikem

 
 
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:             
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR