Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Mimořádná výzva Distribuce filmů

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

3. distribuce kinematografického díla

2020-3-2-18 byla vyhlášena se lhůtou podávání žádostí od 1. dubna 2020 do 30. září 2020. V reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 byla výzva na základě usnesení č. 193/2020 ukončena ke dni 12. května 2020 a týž den vyhlášena nová výzva s lhůtou podávání žádostí od 13. května 2020 do 30. září 2020.

Zbylá alokace výzvy byla navášena o 5 mil. korun. S ohledem na potřebu zkrácení procesu podpory kinematografie se Rada Státního fondu kinematografie usnesením č. 194/2020 rozhodla ve výjimečném případě dle § 35 odst. 5 Zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v mimořádné výzvě 2020-3-2-18A Mimořádná výzva Distribuce filmu rozhodovat bez expertních analýz.