Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - 2021-3-3-25 Distribuční projekty - práce s publikem

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

3. distribuce kinematografického díla

Upozorňujeme žadatele že:

-             s nabytím účinnosti Novely zákona o audiovizi a Statutu dochází ke změnám většiny formulářů souvisejících s podáním Žádosti o podporu kinematografie. Nově bude s každou vyhlášenou výzvou zveřejněna kompletní sada všech formulářů.

-             vyzýváme všechny žadatele, aby používali výhradně tyto nové formuláře a nepoužívali formuláře staré, které nekorespondují s Novelou zákona o audiovizi a Novelou Statutu.

Opětovně upozorňujeme na nové znění článku 7.6.7 Statutu, že Rada bude při svém hodnocení podané žádosti a souvisejícího posuzovat stav žádosti a souvisejících dokumentů v momentě podání. Pokud tedy žadatelé budou i nadále podávat žádosti neúplné a na starých formulářích, bude Rada strhávat body v kritériích kredit žadatele a srozumitelnost a úplnost podané žádosti.

Opětovně upozorňujeme, že žádost