Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - 2022-2-9-27 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

2.výroba českého kinematografického díla

Upozorňujeme žadatele že:

-             s nabytím účinnosti Novely zákona o audiovizi a Statutu dochází ke změnám většiny formulářů souvisejících s podáním Žádosti o podporu kinematografie. Nově bude s každou vyhlášenou výzvou zveřejněna kompletní sada všech formulářů.

-             vyzýváme všechny žadatele, aby používali výhradně tyto nové formuláře a nepoužívali formuláře staré, které nekorespondují s Novelou zákona o audiovizi a Novelou Statutu.

Opětovně upozorňujeme na nové znění článku 7.6.7 Statutu, že Rada bude při svém hodnocení podané žádosti a souvisejícího posuzovat stav žádosti a souvisejících dokumentů v momentě podání. Pokud tedy žadatelé budou i nadále podávat žádosti neúplné a na starých formulářích, bude Rada strhávat body v kritériích kredit žadatele a srozumitelnost a úplnost podané žádosti.

Opětovně upozorňujeme, že žádosti a související dokumenty není možné dle libovůle žadatele měnit, zkracovat a jinak upravovat.

Upozorňujeme žadatele, že nové Formuláře se vztahují jen a pouze na Výzvy, které budou zveřejňovány od 25. července 2017. Žadatelé kteří obdrželi Rozhodnutí o udělení podpory na základě Výzev zveřejněných před 25. červencem 2017 se nové formuláře nevztahují, prosíme, aby používali formuláře původní.