Aktuální výzvy - distribuce kinematografického díla

 2023-3-1-2 Distribuce filmu 

 
 
Upozorňujeme, že s výzvou je zveřejněná nová sada formulářů s úpravami, je třeba si stáhnout a vyplnit tyto nové formuláře!
 
 
 
 

Informace o zastavení průběžné výzvy 2022-3-2-17 Distribuce filmu

 

Z důvodu vyčerpání alokace průběžné výzvy stahuje SFKMG výzvu 2022-3-2-17 Distribuce filmu. Následující průběžná výzva Distribuce filmu bude vyhlášena dle Krátkodobé koncepce 1. října 2022. SFKMG přistoupil k tomu to kroku z důvodu zamezení zbytečné administrativní zátěže na straně žadatelů i Fondu při administraci projektů, které by kvůli chybějícím prostředkům nebylo možné podpořit. Rada neplánuje do příští výzvy Distribuce filmu vracet podmínku podat žádost 90 dní před začátkem distribuce, platí však, že je nutné žádost doručit fondu před zahájením distribuce.

 
 

GBER informace pro žadatele o podporu

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku 

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER