Aktuální výzva - publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

 

2023-6-2-15 Neperiodické publikace

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU 
 
Upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

 

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele: 
      A) fyzická osoba
      B) právnická osoba se sídlem na území ČR
      C) právnická osoba se sídlem mimo území
      D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
10. Vyúčtování


2023-6-1-9 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy


APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU
 
Upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu:
     A) konference
     B) výzkum
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonoti žadatele:
     A) fyzická osoba
     B) právnická osoba se sídlem na území ČR
     C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
     D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva:
     A) Filmová věda - konference
     B) Filmová věda - výzkum
10. Vyúčtování
 
 
 

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku v případě výzvy na periodické publikace (v případě ostatních výzev vyhlašovaných pod okruhem publikace se podmínka splnění motivačního účinku neuplatní)

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER