Seznam kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

31. července 2019 vyhlásil Státní fond kinematografie (Fond) výzvu k podávání návrhů na experty Fondu. Profesní organizace mohly své návrhy předkládat ve lhůtě od 1.srpna do 4. října 2019.

Ve lhůtě pro podávání návrhů obdržel Fond 40 platných návrhů, které zveřejňuje v souladu s odst. 3.4.1.5 statutu Fondu. Seznam navržených kandidátů spolu s označením okruhu a případně specializace, pro něž byl kandidát navržen, najdete v dokumentech níže. Přílohou je také podrobný profesní životopis kandidáta.

Rada Fondu na nejbližším jednání provedla pečlivý výběr expertů pro jednotlivé okruhy s případným odlišením odbornosti. Seznam kandidátů, spolu s doporučením Rady, Fond předal Ministru kultury ke jmenování.

Podrobnější informace ke jmenování expertů najdete v zákoně o audiovizi a ve Statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 40 platných návrhů na 36 kandidátů na experty (4 experti obdrželi po 2 nominacích). Všech 40 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné.

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Babinec, Petr
Besserová, Kateřina
Blaha, Zdeněk
Čermák, Marek
Čížkovská, Jana
Feikusová, Klára
Holub, Radovan
Hovorka, Martin
Chlumská, Františka
Jiřiště, Jakub
Kamenický, Ondřej
Karásek, Bohdan
Kazík, Ondřej
Kopecká, Anna
Korda, Jakub
Kotová, Elena
Kráčmer, Michal
Kührová, Veronika
Lanšperková, Jitka
Lišková, Veronika
Mandysová, Ellen
Marková, Taťána
Mišúr, Martin
Nováková, Marta
Papežová, Miroslava
Pernica, Radek
Pešák, Lukáš
Procházková, Maria
Slováková, Andrea
Stuchlík, Jaroslav
Špidla, Šimon
Šrajer, Martin
Štern, Jan
Velitchkova, Krasimira
Vlček, Petr
Vlček, Miroslav