Manuály hodnocení platné pro rozhodování o výzvách vyhlášených před 1. 7. 2017

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu výroba českého kinematografického díla — hraný film 

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu distribuce kinematografického díla — české kinematografické dílo

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie — filmová výchova

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu vývoj českého kinematografického díla — kompletní vývoj hraného filmu

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu technický rozvoj a modernizace kinematografie

Manuál k bodovému hodnocení projektů v okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie