Ministr Baxa jmenoval Danielu Vopelákovou Staníkovou členkou Komise pro filmové pobídky

Ministr kultury Martin Baxa jmenoval z kandidátů navržených profesními organizacemi s účinností od 12. února 2023 členkou Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie paní Danielu Vopelákovou Staníkovou.

Komise pro filmové pobídky posuzuje žádosti o registraci pobídkových projektů z hlediska splnění obsahových předpokladů. Posuzuje, zda je projekt v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie, což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci, ověřuje jeho soulad s právními předpisy ČR a to, zda projekt není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost. Komise má pět členů s funkčním obdobím 3 roky. Dlouholetá expertka a manažerka v oblasti audiovize Daniela Vopeláková Staníková působila v Komisi i v minulém funkčním období.

Aktuální složení Komise pro filmové pobídky