Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 27. 5. 2024

Odpověď na dotaz ze dne 2. 1. 2024 - příloha 

Odpověď na dotaz ze dne 9. 10. 2023 - příloha č. 1, příloha č. 2

Odpověď na dotaz ze dne 18. 3. 2023

Odpověď na dotaz ze dne 6. 3. 2023

Odpověď na dotaz ze dne 21. 6. 2022

Odpověď na dotaz ze dne 31. 3. 2022 — příloha

Odpověď na dotaz ze dne 5. 10. 2021 — příloha evidence

Odpověď na dotaz ze dne 16. 8. 2021 — příloha DILIA, příloha INTERGRAM, příloha NFA, příloha OSA, příloha tabulka příjmů

Odpověď na dotaz ze dne 26. 7. 2021

Odpověď na dotaz ze dne 12. 11. 2020 — příloha posudek

Odpověď na dotaz ze dne 25. 6. 2019

Odpověď na dotaz ze dne 18. 2. 2019

Odpověď na dotaz ze dne 22. 3. 2018

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 30. 5. 2017 

Odpověď na dotaz ze dne 30. 3. 2017 — příloha — systemizace k 1. 2. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 22. 2. 2017

Odpověď na dotaz ze dne 23. 8. 2016

Odpověď na dotaz ze dne 1. 12. 2015

Odpověď na dotaz ze dne 10. 4. 2015

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2014-1

Odpověď na dotaz ze dne 10. 7. 2014-2

Odpověď na dotaz ze dne 4. 4. 2014

Odpověď na stížnost ze dne 22. 1. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 21. 3. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 14. 1. 2014

Odpověď na dotaz ze dne 2. 1. 2014