Sdělení ředitelky Státního fondu kinematografie

PORT nebude spuštěn začátkem dubna. Výzvy ale nejsou ohroženy

Implementace nařízení GBER do systému PORT bude časově i technicky náročnější. Nejvíce komplikovanou se ukázala část kontroly výpočtu míry veřejné podpory v rámci předkládaných formulářů rozpočtu, finančního plánu a vyúčtování. Z tohoto důvodu nelze spustit PORT do ostrého provozu.

O nutnosti splnit od 1. 1. 2019 všechny podmínky GBER při poskytování veřejné podpory, tedy i podpory kinematografie, jsme vás informovali v předchozím sdělení ředitelky Státního fondu kinematografie.

Pro žadatele o podporu kinematografie a žadatele o filmové pobídky se v současné chvíli nic nemění. Krátkodobá koncepce 2019 je platná. Způsob podávání žádostí o podporu kinematografie a filmové pobídky zůstává nezměněn, tedy tak jako doposud prostřednictvím datové schránky a aplikace atp., tedy tak jak je uvedeno ve Výzvách.

O plánovaném testování systému PORT a dalších krocích souvisejících s jeho spuštěním Vás budeme informovat.

Děkuji uctivě

Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie