Veřejné zakázky Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie vyhlašuje veřejné výběrové řízení na zpracování studie vývoje českého hraného kinematografického díla.