Vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

 
2020-8-1-9 Filmové vzdělávání roce 2020 a 2021
 
2018-8-1-25 Filmové vzdělávání v roce 2019
 
Výzva č. 2017-8-2-26 — Filmové vzdělání v roce 2018 a 2019
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Průběžná hodnotící zpráva
Průběžné vyúčtování
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 

Výzva č. 2017-8-1-4 — Filmová výchova ve školním roce 2017/2018
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-8-2-27 Podpora filmového vzdělávání v roce 2017
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-8-1-4 Podpora filmové výchovy ve školním roce 2016-2017
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-8-2-22 - Podpora filmového vzdělávání v roce 2016 a 2017 (dvouletý grant)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí 
Záporná rozhodnutí
Výzva č. 2015-8-1-3 - Projekty na podporu filmové výchovy ve školním roce 2015-2016
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-8-3-23 - Podpora filmového vzdělávání v roce 2015
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-8-2-8 - Projekty na podporu filmové výchovy ve školním roce 2014-2015
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-8-1-3 - Podpora filmového vzdělávání v roce 2014
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2013-8-1-11 - Podpora filmového vzdělávání, podpora vzniku faktografické analýzy o filmovém vzdělávání v ČR a podpora účasti na zahraničních vzdělávacích programech/stážích
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí