Informace k mimořádné výzvě Státního fondu kinematografie pro audiovizuální sektor

Mimořádná výzva SFKMG pro audiovizuální sektor — popis výzvy, kritéria, formuláře, aplikace pro podávání žádostí apod.

Fakta a argumenty k mimořádné výzvě

Tisková zpráva

Záznamy webinářů pro: 

producenty: https://youtu.be/pzN8-gyqOls

distributory: https://youtu.be/XeJ2ZmmcQUU

kinaře: https://youtu.be/j_askjltSO8

Manuál k výzvě 2021-6-1-9

 Příloha: Tabulka premiér 2019