Informace k mimořádné výzvě Státního fondu kinematografie pro audiovizuální sektor

Mimořádná výzva SFKMG pro audiovizuální sektor — popis výzvy, kritéria, formuláře, aplikace pro podávání žádostí apod.

Fakta a argumenty k mimořádné výzvě

Tisková zpráva