Propagace českého kinematografického díla

2023-5-3-22 Propagace dobrého jména české kinematografie


Vyúčtování projektu

 

2023-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

 

              Příloha výzvy:Předpokládaná výše dotace

 

2023-5-2-18 Celoroční činnost institucí - dvouletý grant

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR             

11. Vyúčtování projektu

2022-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

              Příloha výzvy:Předpokládaná výše dotace
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva

2022-5-3-23 Propagace dobrého jména české kinematografie

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie            
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 

2022-5-2-19 Celoroční činnost institucí


Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení

 

 

2021-5-2-22 Propagace dobrého jména české kinematografie

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 

 

2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

              Příloha výzvy:Předpokládaná výše dotace
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení

 

2020-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

              Příloha výzvy:Předpokládaná výše dotace
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 
2020-5-3-22 Mimořádná výzva Propagace kinematografie v kině
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 

2020-5-4-24 Propagace dobrého jména české kinematografie

Expertní analýzy
Hodnocení
 

2020-5-2-20 Celoroční činnost institucí - dvouletý grant

Expertní analýzy
Hodnocení
 

2019-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech

              Příloha výzvy:Maximální výše dotace
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 

2019-5-3-17 Činnost filmových kanceláří

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení

 

2019-5-2-14 Propagace dobrého jména české kinematografie

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Hodnocení
 

2018-5-1-2A Účast českých filmů na zahraničních festivalech

              Příloha výzvy:Maximální výše dotace
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Hodnocení
 
Výzva 2018-5-1-2 byla vyhlášena se lhůtou podávání žádostí od 8. února 2018 do 31. ledna 2019. S ohledem na plánované vyhlašování výzev Krátkodobé koncepce 2019 až od dubna 2019 z důvodu implementace nařízení Evropské komise, tzv. GBER, a spouštění systému PORT, byla výzva na základě usnesení č. 473/2018 ukončena ke dni 17. prosince 2018 a týž den vyhlášena nová výzva s lhůtou podávání žádostí od 18. prosince 2018 do 1. dubna 2019.
 
Ve věcném znění výzvy nedošlo ke změnám, s ohledem na kontinuitu podávání žádostí v průběžných výzvách byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí, číslo výzvy se nemění. Alokace výzvy byla stanovena jako zůstatek výzvy po rozhodování Rady 30. listopadu 2018.
 

Výzva č. 2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech

              Příloha výzvy: Maximální výše dotace
 
Výzva č. 2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019
 
 
Výzva č. 2018-5-3-15 Propagace dobrého jména české kinematografie
 
2018-5-2-12 Celoroční činnost institucí - dvouletý grant
 
Výzva č. 2017-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny
Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Zápisy z losování expertů
 
Výzva č. 2017-5-2-25 Propagace dobrého jména české kinematografie a přehlídky českých filmů v zahraničí
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva (Dobré jméno), Závěrečná zpráva (Zahraničí)
Vyúčtování
 
Výzva č. 2017-5-3-27 Činnosti filmových kanceláří v roce 2018
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 

Výzva č. 2016-5-1-1-b Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-5-1-1-a Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-5-1-1 
Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Hodnocení

Výzva 2016-5-1-1 byla vyhlášena 2. února 2016 se lhůtou podávání žádostí od 3. února 2016 do 31. ledna 2017. Vzhledem k přijetí novely zákona o audiovizi v průběhu roku 2016, byla původní výzva na základě usnesení Rady 1672016 ukončena ke dni 16. září 2016 a tentýž den vyhlášena nová výzva se lhůtou podávání od 17. září a ve stejném znění. Nová výzva reflektuje úpravy přijaté novelou zákona o audiovizi. Ve věcném zaměření výzvy nedošlo k žádným změnám, číslo výzvy se nemění.

Alokace původní výzvy byla snížena o částku, která byla doposud rozdělena projektům, které se do této výzvy přihlásily. Vzhledem k chybnému výpočtu alokace při novém vyhlášení výzvy 2016-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny, která byla znovu vyhlášena v září, byla výzva na základě usnesení Rady č. 385/2016 k 16. prosinci 2016 ukončena a tentýž den byla vyhlášena nová výzva se správnou alokací s lhůtou podávání žádostí od 17. prosince 2016 do 31. ledna 2017.

Výzva č. 2016-5-3-28 Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a filmových kanceláří pro rok 2017
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-5-2-23 - Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-5-1-1 - Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny 
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2015-5-2-21 - Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2014-5-3-26 - Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2014-5-2-25Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2015 a 2016
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 

Výzva č. 2014-5-1-17 - Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2013-5-2-13 - Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie na rok 2014 a podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie realizovaných v roce 2014
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2013-5-1-9 - Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí