Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

 
2018-6-2-6 Neperiodické publikace vydané v roce 2018-2019 ​
 
Výzva č. 2017-6-3-21 Internetové filmové portály v roce 2018
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 

Výzva č. 2017-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2017-6-1-8 Neperiodické publikace vydané v roce 2017-2018
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy​​
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-6-1-9 Neperiodické publikace vydané v roce 2016-2017
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2015-6-2-14  Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2015-6-1-10  Neperiodické publikace vydané v roce 2015-2016
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-3-22  Periodické publikace vydávané v letech 2015 a 2016
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-1-6 - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-2-7 - Neperiodické publikace vydané v roce 2014-2015
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2013-6-1-10 - Periodické a neperiodické publikace vydané v roce 2013-2014
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí