Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

2022-6-3-28 Periodické publikace a internetové portály v roce 2023

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

4. Rozpočet         
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           

2022-6-2-16 Neperiodické publikace

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

4. Rozpočet         
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            

 

2022-6-1-12 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

3. Podrobný popis projektu
              A) konference
              B) výzkum
4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
9. Závěrečná zpráva
               A) Filmová věda — konference
               B) Filmová věda — výzkum

10. Vyúčtování 

2021-6-3-17 Neperiodické publikace

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení

2021-6-4-27 Periodické publikace a internetové portály v roce 2022

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení

2021-6-2-13 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Hodnocení
Závěrečná zpráva
              A) filmová věda — konference 
              B) filmová věda — výzkum  

2021-6-1-9 Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
              A) produkční firmy  
              B) distributoři           
              C) provozovatelé kina

Vyúčtování

Manuál

2020-6-3-31 Periodické publikace a internetové portály v roce 2021

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Hodnocení
 

2020-6-2-15 Neperiodické publikace

Hodnocení
 

2020-6-1-11 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

 
 
2019-6-1-6 Konference a výzkum v oblasti filmové vědy
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
                A) Konference v oblasti filmové vědy
 

2019-6-2-7 Neperiodické publikace

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 
 
 
2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály v roce 2019
 
 
2018-6-1-5 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Závěrečná zpráva — konference
Závěrečná zpráva — výzkum
 
2018-6-2-6 Neperiodické publikace vydané v roce 2018-2019 
 
Výzva č. 2017-6-3-21 Internetové filmové portály v roce 2018
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 

Výzva č. 2017-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2017-6-1-8 Neperiodické publikace vydané v roce 2017-2018
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2016-6-3-21 Periodické publikace věnující se českému a zahraničnímu filmu vydávané v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a internetové portály věnující se českému a zahraničnímu filmu provozované v roce 2017
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-6-1-9 Neperiodické publikace vydané v roce 2016-2017
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2015-6-2-14  Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2015-6-1-10  Neperiodické publikace vydané v roce 2015-2016
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-3-22  Periodické publikace vydávané v letech 2015 a 2016
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-1-6 - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-6-2-7 - Neperiodické publikace vydané v roce 2014-2015
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2013-6-1-10 - Periodické a neperiodické publikace vydané v roce 2013-2014
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí