Krátkodobá koncepce 2016 - plán výzev a časový harmonogram

Státní fond kinematografie zveřejnil k 31. lednu 2016 Krátkodobou koncepci pro rok 2016. Celkový objem finančních prostředků rozdělených v 35 výzvách dosáhne v roce 2016 350 mil. Kč. Krátkodobá koncepce obsahuje seznam výzev, které budou v průběhu roku 2016 Fondem vyhlášeny, výši finanční alokace v konkrétních výzvách i jejich časový rámec od vyhlášení k rozhodnutí Rady.

 

Hlavní principy sestavování této koncepce, priority a cíle Rady Vám představíme v průběhu prezentace, která se bude konat dne 19. února 2016 od 9:30 ve velkém sále kina Světozor.

 

Krátkodobá koncepce 2016 — plán výzev a časový harmonogram

Pozvánka na prezentaci Krátkodobé koncepce 2016