Aktuality

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Více

Dva české celovečerní filmy jsou v hlavních sekcích festivalu v Annecy, téměř po třiceti letech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Více

Objem filmového natáčení se letos vrátí na úroveň roku 2019

Více

COVID Kultura III – Audiovize: Upřesnění uznatelných nákladů

Více

FAQ - kategorie B3 produkční společnosti: uplatnění dotace COVID Kultura III - Audiovize u pobídek

Více

České dokumenty jsou na programu festivalů v Kodani, Nyonu, Mnichově i na Hot Docs v Torontu

Více

Výzva k připomínkám odborné veřejnosti ke Krátkodobé koncepci 2021

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Odložení druhé výzvy Distribuce filmu

Více

Fond kinematografie podpořil výrobu filmů s ambicemi uspět na velkých festivalech i u českých diváků

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové vzdělávání v roce 2021

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Zlatého medvěda z Berlinale si odnesl film s českou podporou Smolný pich aneb Pitomý porno

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Neperiodické publikace

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

FAQ COVID-KULTURA 3.2 Audiovize

Odpovědi na nejčastější dotazy, které jste nám poslali k výzvě 3.2 Audiovize

Více

Seznam kandidátů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Více

COVID-KULTURA 3.2 Audiovize - platné znění

Více

Fond kinematografie podpořil filmový průmysl dalšími 127 miliony korun. Pomoc rozdělil mezi 212 projektů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

Více

Audiovize dostane pomoc. Pro filmaře se spouští výzva 3.2 z programu Covid - Kultura III

Více

Dva koprodukční filmy podpořené Fondem se dostaly na letošní Berlinale

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2021

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

České filmy se dostaly na nejvýznamnější světový festival krátkých filmů

Více

Cena Magnesia pro nejlepší studentský film zná pět finalistů

Více

Mimořádná výzva pro audiovizi je uzavřena. Nový program COVID-Kultura III by měl být spuštěn do konce ledna

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba krátkometrážního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Informace k mimořádné výzvě Státního fondu kinematografie pro audiovizuální sektor

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Rada Fondu podpořila koprodukce s Francií, Rumunskem nebo Myanmarem

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného seriálu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Periodické publikace a internetové portály v roce 2021

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

České filmy se představí na řadě podzimních mezinárodních festivalů

Více

Státní fond kinematografie vyhlásil mimořádnou výzvu pro audiovizuální sektor

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

Více

Nabarvené ptáče má nominaci na cenu za evropský film roku. Šarlatán je nominován v kategorii režie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuční projekty – práce s publikem

Více

Výsledky rozhodování Rady - Mimořádná výzva Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové vzdělávání v roce 2021

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Informace pro příjemce podpory v rámci mimořádné výzvy Propagace kinematografie v kině

Více

Natáčení AVD může pokračovat. Nová mimořádná vládní opatření se ho nedotknou

Více

Vláda schválila 98 milionů korun pro mimořádnou Výzvu Státního fondu kinematografie

Více

Oznámení v kontextu vyhlášení nouzového stavu II.

Více

Výzva k podávání návrhů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie na období tří let

Více

Výsledky rozhodování Rady - Mimořádná výzva Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Nouzový stav II, říjen 2020. Výklad pro oblast audiovize

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2021

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

On-line prezentace: Krátkodobá koncepce 2021

Více

Nejvíce českých filmů se letos představí na festivalu ve Varšavě

Více

Fond podpořil výrobu 8 nových celovečerních filmů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Seznam kandidátů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Celoroční činnost institucí – dvouletý grant

Více

Šarlatán a Nabarvené ptáče jsou v širší nominaci na Evropské filmové ceny

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Periodické publikace a internetové portály v roce 2021

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Distribuční projekty - práce s publikem

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného seriálu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Mimořádná výzva Propagace kinematografie v kině

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

Film Dcera dál válcuje zahraniční festivaly

Více

Výzva k podávání návrhů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na tříletý mandát

Více

Výsledky rozhodování Rady - Neperiodické publikace

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzva k připomínkám odborné veřejnosti ke Krátkodobé koncepci 2020

Více

Zveřejnění nového formuláře pro žádosti o navýšení podpory v distribuci

Více

Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Rada Fondu vyhlásila tři mimořádné výzvy. V balíčku na restart kinematografie je 92 milionů korun

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Mimořádná výzva Propagace kinematografie v kině

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Mimořádná výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu, dokumentárního filmu nebo hraného seriálu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Mimořádná výzva Distribuce filmů

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Celoroční činnost institucí -dvouletý grant

Více

Samoregulační doporučení SFKMG pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

Více

Současný stav českého audiovizuálního průmyslu a aktivity Fondu

Více

Zástupci filmového průmyslu vítají možnost točit bez roušek, už navrhli bezpečnostní pravidla, posílení audiovizuálního průmyslu je podle nich nezbytné

Více

Annecy zařadilo do soutěže čtyři české krátké animované filmy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Sdělení Rady Státního fondu kinematografie #2

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce filmů

Více

Sdělení Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Oznámení v kontextu vyhlášení nouzového stavu

Více

Informace pro příjemce dotací/pobídek v souvislosti s přijímanými opatřeními proti koronaviru

Více

Změna úředních hodin

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové vzdělávání v roce 2020 a 2021

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Filmové pobídky přitáhly do ČR 9 miliard korun. Zájem natáčet u nás díky nim trvá

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2020

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Z deseti Fondem podpořených celovečerních filmů jsou čtyři debuty

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Neperiodické publikace

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Seznam kandidátů na tři členy rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání žádosti o podporu kinematografie - Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Ministr ocenil režisérku filmu Dcera. Po festivalu Sundance ji čeká vyhlašování Oscarů

Více

Šarlatán s Ivanem Trojanem bude mít premiéru na Berlinale

Více

Studentský film Dcera bude bojovat o prestižní ocenění Oscar

Více

Dokument o Švankmajerovi, Vachkův opus a nový film Miry Fornay se představí v Rotterdamu

Více

Informace pro příjemce podpory kinematografie – povinnost dodání Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2019

Více

Filmy Dcera a SH_T HAPPENS se dostaly na festival Sundance

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuční projekty – práce s publikem

Více

Výsledky rozhodování Rady - Periodické publikace a internetové portály v roce 2020

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výzva k podávání návrhů na jmenování člena Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie

Více

Jak to bylo s projektem Poslední z Aporveru

Více

Seznam kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Činnost filmových kanceláří v roce 2020

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Na filmové pobídky půjde dalších 500 milionů. Registrace pobídkových projektů se znovu otevře 18. listopadu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové vzdělávání v roce 2020 a 2021

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání návrhů k volbě tří členů Rady Státního fondu kinematografie na období tří let

Více

Sdělení o opatření ředitele Státního fondu kinematografie 2/2019

Více

Fond podpořil deset minoritních koprodukcí. Mezi nimi i animovaný film nebo vánoční pohádku

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Digitalizace a modernizace kin

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové festivaly a přehlídky

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Neperiodické publikace

Více

Animovaný film Dcera má studentského Oscara

Více

Nabarvené ptáče získalo v Benátkách cenu UNICEF

Více

V Toronto se objeví Nabarvené ptáče a Dcera, nominovaná na studentského Oscara

Více

Fond podpořil jeden z filmů o Mašínech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Periodické publikace a internetové portály

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuční projekty - práce s publikem

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výzva k předkládání návrhů kandidátů na experty Fondu

Více

Marhoulovo Nabarvené ptáče se uchází o Zlatého lva v Benátkách

Více

Animovaný film Sh_t Happens je v soutěži talentů v Benátkách

Více

Locarno objevuje nové talenty. Soutěžit bude i podpořený Oroslan

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Činnost filmových kanceláří

Více

Novými radními Fondu jsou Dvořáková a Zach

Více

Sdělení o opatření ředitelky Státního fondu kinematografie 1/2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

Změna úředních hodin podatelny

Více

Prezentace panelu o filmových pobídkách

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu 2018-3-2-19A

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu 2019-3-1-2

Více

Tři české filmy se dostaly do soutěže v Annecy

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Digitalizace a modernizace kin

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj animovaného filmu

Více

Ministr jmenoval čtyři členy Komise pro filmové pobídky

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Neperiodické publikace

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Konference a výzkum v oblasti filmové vědy

Více

České filmy na festivalu v Cannes 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Informace pro žadatele: Změna termínu vyhlášení výzev pro Neperiodické publikace a Konference a výzkum v oblasti filmové vědy

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba krátkometrážního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce filmu

Více

Seznam kandidátů na čtyři členy Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Sdělení ředitelky Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie

Více

Sdělení ředitelky SFKMG žadatelům o podporu. Základní zásady GBER

Více

Mezi minoritními koprodukcemi najdeme známá jména i talentované mládí

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu 2018-3-2-19A

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu 2018-3-2-19

Více

Aktualizace Dlouhodobé koncepce Státního fondu kinematografie

Více

2018: zahraniční filmové štáby utratily v Česku téměř 5 miliard korun

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Experimentální film

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové vzdělávání

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání návrhů ke jmenování člena Komise pro filmové pobídky

Více

České filmy na Berlinale 2019

Více

Kolekce nejlepších českých krátkých filmů bude opět prezentována v Clermont-Ferrand

Více

Krátkodobá koncepce 2019

Více

Experimentální Taran a studentský film Spolu sami uvede festival v Rotterdamu

Více

Registrujte se do PORTu. Fond spouští nový systém pro žádosti o podporu a pobídky

Více

Seznam kandidátů na tři členy Rady státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Více

Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu do 5. dubna 2020

Více

Vyhlášení průběžných výzev

Více

Informace ke Krátkodobé koncepci Státního fondu kinematografie 2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie – Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuční projekty - práce s publikem

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Činnost filmových kanceláří v roce 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Periodické publikace a internetové portály v roce 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Fond podpořil životopisný film o Václavu Havlovi nebo snímek pro děti Mazel a tajemství lesa

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Vývoj první verze scénáře

Více

Režisérka Helena Třeštíková bude hlavním hostem IDFA v Amsterdamu

Více

Pozvánka na setkání se zástupci Rady a kanceláře Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzva k podávání návrhů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie na tříletý mandát

Více

Výzva k podávání návrhů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na jednoletý mandát

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast na zahraničních festivalech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Filmy pro děti získaly pozornost radních ve výzvě pro minoritní koprodukce

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Zahraniční filmaři loni v ČR utratili 5 miliard korun. Proč ale nechtít šest nebo sedm?

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmové vzdělávání v roce 2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba experimentálního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Celoroční činnost institucí

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Digitalizace a modernizace kin

Více

České filmy zkusí zaujmout na podzimních festivalech

Více

Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2018

Více

Za Česko bude o Oskara usilovat film Všechno bude

Více

Pražské orgie a dokument Fuga vezou tvůrci na finanční fórum do Benátek

Více

Do Toronta jede i vítězný film z Berlinale

Více

Olmo, Barbaři a Svědkové Putinovi míří na festival do Toronta

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Periodické publikace a internetové portály v roce 2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuční projekty - práce s publikem

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Činnost filmových kanceláří v roce 2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu (průběžná výzva)

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného debutu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

Upozornění pro odesílatele, kterým se listovní zásilka vrátila zpět s tím, že se adresát odstěhoval

Více

Setkání se zástupci Rady a kanceláře Státního fondu kinematografie k výzvě Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Neperiodické publikace vydané v roce 2018-2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Filmy podpořené fondem uspěly v Karlových Varech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu (květen)

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Státní fond kinematografie podpořil Ondříčkova Zátopka nebo romanci režiséra Kober a užovek

Více

Setkání žadatelů se zástupci Rady a kanceláře Státního fondu kinematografie k vyhlášené výzvě Digitalizace a modernizace kin v roce 2018-2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Celoroční činnost institucí - dvouletý grant

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Digitalizace a modernizace kin v roce 2018-2019

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Rada fondu má tři nové členy

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu

Více

Sdělení ředitele pro příjemce podpory

Více

Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Více

Státní fond kinematografie hledá posilu do oddělení Filmová komise

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Tisková zpráva, 21. 3. 2018 Poslanci zvolili 2 členy Rady Státního fondu kinematografie. O filmových dotacích bude nově rozhodovat Viktor Tauš a Petr Vítek

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových nákladech projektu

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce zahraničních filmů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce českých filmů

Více

Státní fond kinematografie spouští nový systém pro podávání poplatkových přiznání za kinematografická představení – PORT

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Neperiodické publikace vydané v roce 2018-2019

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného

Více

Výsledky rozhodování rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování rady - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2018

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Seznam kandidátů na tři členy Rady státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Více

Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu do 5. dubna 2020

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného filmu

Více

Krátkodobá koncepce 2018

Více

Výsledky rozhodování rady - Činnost filmových kanceláří v roce 2018

Více

Výsledky rozhodování rady - Propagace dobrého jména české kinematografie a přehlídky českých filmů v zahraničí

Více

Výsledky rozhodování rady - Filmové vzdělávání v roce 2018 a 2019 (dvouletý grant)

Více

Výsledky rozhodování rady - Internetové filmové portály v roce 2018

Více

Upozornění na výluku datových schránek

Více

Výsledky rozhodování rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování rady - Distribuce českých filmů

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování rady - Distribuční projekty - práce s publikem

Více

Tisková zpráva, 27. 11. 2017: Státní fond kinematografie podpořil filmovou adaptaci Rudišova bestselleru i utopický sci-fi thriller

Více

Výsledky rozhodování rady - Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výzva k podávání návrhů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie na tříletý mandát

Více

Fond spouští Dramaturgický inkubátor

Více

Výsledky rozhodování rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce kinematografického díla

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj českého kinematograického díla

Více

Výsledky rozhodování rady - Výroba celovečerního hraného debutu s majoritní českou účastí

Více

Výsledky rozhodování rady - Výroba experimentálního filmu s majoritní českou účastí

Více

Výsledky rozhodování rady - Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou účastí

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vývoj českého kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výsledky rozhodování rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného debutu

Více

Výsledky rozhodování rady - Distribuce zahraničních filmů

Více

Výsledky rozhodování rady - Distribuce českých filmů

Více

Výsledky rozhodování rady - Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Více

Výsledky rozhodování rady - Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018

Více

Seznam kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování rady - Kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Vzdělání a výchova v oblasti kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Činnosti filmových kanceláří v roce 2018 a Propagace dobrého jména české kinematografie a přehlídky českých filmů v zahraničí

Více

Výzvy na výrobu a distribuci poprvé vyhlášeny podle nového statutu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie – Distribuce českých filmů

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuční projekty – práce s publikem

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie – Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Více

Výsledky rozhodování rady - Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou účastí

Více

Výsledky rozhodování rady - Neperiodické publikace vydané v roce 2017-2018

Více

Výsledky rozhodování Rady - Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

POZOR: 7.7.2017 bude mít Fond omezený režim

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu s majoritní českou účastí, Filmová výchova ve školním roce 2017/2018

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba celovečerního hraného debutu s majoritní českou účastí, Výroba experimentálního filmu s majoritní českou účastí, Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou účastí

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce českých filmů a Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného debutu, Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu, Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Distribuce českých filmů, distribuce zahraničních filmů, literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Více

Seznam kandidátů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Informace pro žadatele: Změna termínu vyhlášení výzvy Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018

Více

Změna Statutu Státního fondu kinematografie účinná od 3.5.2017

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj animovaného filmu, kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - literární příprava, podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Podpora minoritních koprodukcí

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Výroba dokumentárního filmu, Neperiodické publikace

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného díla, Podpora distribuce českých filmů, Podpora distribuce zahraničních filmů, Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

Více

Tisková zpráva, 2. 3. 2017: Do Rady Státního fondu kinematografie byl zvolen Saša Gedeon, Zuzana Kopečková a Jiří Kubíček

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Filmová výchova, výroba animovaného filmu, kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Celovečerní hraný film, Distribuce českých filmů, Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Více

Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky, Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film

Více

Dlouhodobá a krátkodobá koncepce - prezentace

Více

Dlouhodobá koncepce 2017-2022

Více

Krátkodobá koncepce 2017

Více

Systém filmových pobídek od 1.1. 2017

Více

Novela zákona o audiovizi

Více

SEZNAM KANDIDÁTŮ NA ČLENY RADY STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE

Více

Oznámení - filmové pobídky

Více

Výsledky rozhodování Rady - vzdělávání, celoroční činnost, podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech, vývoj dokumentárního díla

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Literární příprava, Podpora minoritních koprodukcí

Více

Tisková zpráva k rozdělování podpory na výrobu celovečerních filmů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Celovečerní hraný film, Podpora distribuce českých filmů

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáta komise filmových pobídek

Více

Výsledky rozhodování Rady - Distribuce, Propagace , Periodické publikace

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora distribuce českých filmů, Podpora distribuce zahraničních filmů, Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Rozhodnutí Rady SFK o navýšení objemu prostředků v Krátkodobé koncepci 2016

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film, Filmové festivaly a přehlídky

Více

Výsledky rozhodování Rady - Krátkometrážní hraný film, experimentální film, celovečerní hraný film

Více

Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2016

Více

Výsledky rozhodování Rady - podpora distribuce českých filmů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla - debut

Více

Výsledky rozhodování Rady - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film

Více

Výsledky rozhodování Rady - podpora distribuce zahraničních filmů, literární příprava

Více

Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Více

SFK se distancuje od prezentace firem APFEL a FRAME100R

Více

Vyjádření Fondu ke knize Živý film: Digitalizace Metodou DRA

Více

Výzva k podávání žádostí - celoroční činnost institucí a filmových kanceláří

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - podpora filmového vzdělávání v roce 2017, kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady - podpora digitalizace a modernizace kin, kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Více

Výzva k podávání žádostí - výroba celovečerního hraného díla a distribuce českého filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba animovaného filmu, výroba dokumentárního filmu, neperiodické publikace

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem, propagace dobrého jména kinematografie, periodické publikace

Více

Výsledky rozhodování Rady - kompletní vývoj animovaného díla, dokumentárního díla, filmová výchova

Více

Tisková zpráva — vyjádření Státního fondu kinematografie k výsledkům kontroly NKÚ

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba krátkometrážního filmu, experimentálního filmu a debutů

Více

Výsledky rozhodování Rady - Podpora distribuce českých filmů

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba českého kinematografického díla

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba minoritní koprodukce, vývoj debut a filmová věda

Více

Novela zákona č. - 496/2012 Sb.

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - vývoj literárního díla, distribuce českého díla, kinodistribuce zahraničního díla

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba dokumentární film, výroba animovaný film, neperiodické publikace

Více

Výsledky rozhodování Rady - minoritní koprodukce, vývoj literární příprava

Více

Výzvy k podávání žádostí o poporu kinematografie - vývoj dokumentárního a animovaného filmu, výchova

Více

Prezentace Krátkodobé koncepce pro rok 2016

Více

Výsledky rozhodování Rady - vývoj celovečerního dokumentárního díla

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáty komise

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba , distribuce

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Propagace

Více

Krátkodobá koncepce 2016 - plán výzev a časový harmonogram

Více

Výsledky rozhodování Rady - festivaly , výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - kompletní vývoj, kinodistribuce

Více

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů v roce 2016

Více

Hledáme nového kolegu do sekce filmových pobídek

Více

Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2015

Více

Vánoční provoz

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba, vzdělávání, propagace

Více

Seznam kandidátů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film, Literární příprava

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Celovečerní hraný film - debut , Krátkometrážní hraný film a experimentální film

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - 9.filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film

Více

Státní fond kinematografie přijme referenta - ekonoma

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora kinodistribuce českých filmů

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba minority, distribuce českých i zahraničních filmů, filmová věda,podpora účasti na zahraničních festivalech (průběžná výzva)

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora filmového vzdělávání v roce 2016 a 2017 (dvouletý grant)

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba celovečerního hraného filmu

Více

UZAVŘENÍ PODATELNY

Více

Výsledky rozhodování Rady – Kompletní vývoj celovečerního hraného kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady – podpora digitalizace kin 2015 – 2016

Více

Výzva k podávání žádostí – Distribuční projekty a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba animovaného filmu

Více

Studie vývoje českého hraného kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady - neperiodické publikace , podpora účasti na zahraničních festivalech (průběžná výzva)

Více

Výsledky rozhodování Rady - vývoj dokumentárního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - distribuce, zachování a zpřístupňování

Více

Výsledky rozhodování Rady - výroba celovečerního filmu, kompletní vývoj animovaného filmu

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba celovečerní hraný debut, krátkometrážní a experimentální film

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba minoritní koprodukce, filmová věda, distribuce českého a zahraničního filmu

Více

Výsledky rozhodování Rady - filmová výchova

Více

Petr Vítek a Přemysl Martinek zvoleni do čela Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výzvy k podávání žádostí - vývoj hraného filmu a digitalizace kin

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila všech 9 členů Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba dokumentárního a animovaného filmu, neperiodické publikace

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie - festivaly a přehlídky konané v roce 2015

Více

Výzvy k podávání žádostí - vývoj dokumentárního a animovaného filmu

Více

Ministr kultury jmenoval členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 18.-19. února 2015

Více

Výzvy k podávání žádostí - výroba hraného filmu, filmová výchova, distribuce českého filmu a zachování a zpřístupňování filmového dědictví

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 27.-29. ledna 2015

Více

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů v roce 2015

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 6.-8. ledna 2015

Více

Kandidáti na členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Více

Uznatelnost Production fee v systému filmových pobídek

Více

Vyjádření Rady k otevřenému dopisu profesních organizací ze dne 1. 12. 2014

Více

Vyjádření Kanceláře Státního fondu kinematografie k situaci v Radě Fondu

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 25.-27. listopadu 2014

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 5.-6. listopadu 2014

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - filmové festivaly a přehlídky a literární příprava

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 9. října 2014

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - vývoj českého hraného nebo dokumentárního filmu a distribuce českého filmu

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

Více

Krátkodobá koncepce 2015 - veřejná konzultace

Více

Změna krátkodobé koncepce na rok 2014

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba dokumentárního filmu, celoroční činnost institucí a propagace dobrého jména české kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - podpora periodických publikací a filmového vzdělávání

Více

Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba českého kinematografického díla

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie - 2.-4. září 2014

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - podpora distribuce zahraničních filmů, podpora alternativní distribuce, digitalizace kin

Více

Mimořádné oznámení o dodatečných disponibilních prostředcích na filmové pobídky

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 24.–27. června 2014

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 10.–13. června 2014

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora kinodistribuce českých filmů

Více

Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 – 1991

Více

Tisková zpráva – Vyjádření k projektu Poslední z Aporveru

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze 13.–16. května 2014

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba a distribuce

Více

Mgr. Helena Bezděk Fraňková byla zvolena ředitelkou Státního fondu kinematografie

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty - dojmenování

Více

Pozvánka na veřejnou diskuzi dne 28. 4. v Plzni

Více

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Více

Státní fond kinematografie přijme REFERENTA – EKONOMA

Více

Výroční zpráva Státního fondu kinematografie za rok 2013

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 20.března 2014 - distribuce

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 20.března 2014 – navýšení distribuce a výroba

Více

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Státního fondu kinematografie

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie – vývoj a distribuce

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie - výroba, publikační činnost a vzdělávání

Více

Pozvánka na veřejnou diskuzi dne 26. února 2014

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie ze dne 21. února 2014

Více

Změna termínu vydání Osvědčení o registraci pobídkových projektů

VZHLEDEM K VELKÉMU MNOŽSTVÍ ŽÁDOSTÍ O REGISTRACI POBÍDKOVÝCH PROJEKTŮ, NEBYLA KOMISE SCHOPNA PROJEDNAT VŠECHNY PROJEKTY NA JEDNÁNÍ DNE 5.2.2014 A BUDE POKRAČOVAT DNE 12.2.2014.

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie – výroba a vzdělávání

Více

Krátkodobá koncepce 2014

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty - dojmenování

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 7.-9. ledna 2014

Více

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů

Více

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie z 9.-13. prosince 2013

Více

Výzva ředitele Fondu k podávání žádostí ve schématu filmové pobídky v kalendářním roce 2014 bude vyhlášena v druhém lednovém týdnu

Více

Tisková zpráva - dofinancování starších projektů na podporu výroby celovečerních filmů

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - distribuce kinematografického díla

Více

Tisková zpráva - možnost navýšení podpory hraných filmů z minulých období

Rada Státního fondu kinematografie mapuje možnost navýšení podpory hraných filmů z minulých období

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie - propagace a festivaly 2014

Více

Tisková zpráva - dofinancování právě realizovaných celovečerních filmů

Rada Státního fondu kinematografie žádá o spolupráci při stanovení výše finančních prostředků nezbytných k dofinancování právě realizovaných celovečerních filmů

Více

Tisková zpráva - Fond navýšil prostředky na podporu nových projektů

Více

Tisková zpráva - ministr kultury jmenoval experty Státního fondu kinematografie

Více

Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie.
Tyto výzvy nejsou určeny na poskytování filmových pobídek.

Více

Vláda schválila statut Státního fondu kinematografie

Vláda ČR na svém jednání dne 28. srpna schválila Statut Státního fondu kinematografie.

Více

Tisková zpráva – notifikace zákona o audiovizi Evropskou komisí

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty – prodloužení lhůty pro podávání návrhů

Více

Rada Fondu – výzva k podávání žádostí o navýšení podpory výroby dokumentárních filmů

Více

Informace vyplývající z aktualizace pobídkových projektů

Více

Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty

Více

Rada Státního fondu kinematografie - tisková zpráva 1.7.

Rada Státního fondu kinematografie informuje o stavu procesu notifikace nového systému podpory české kinematografie. Na svém zasedání schválila změnu struktury rozpočtu na letošní rok a zevrubně se zabývala otázkou sanace starších projektů, které se ocitly ve finanční tísni.

Více

Prezentace Fondu kinematografie - Karlovy Vary

Více

Rada Státního fondu kinematografie - tisková zpráva 31.5.

Rada Státního fondu kinematografie se v reakci na kolaps grantového systému podpory kinematografie MK ČR pro rok 2013 rozhodla navýšit rozpočet na podporu okruhu filmové festivaly o 2,5 miliónů korun.

Více

Rada Státního fondu kinematografie - tiskové zprávy

Postoj Rady Státního fondu kinematografie k finanční situaci roku 2013 včetně navýšení jednokorunových projektů a Práce na dokumentu dlouhodobé koncepce Rady Fondu kinematografie

Více

Informace pro žadatele o podporu

V současné době prosím nepodávejte žádosti o podporu v žádném ze zákonem stanovených dotačních okruhů, žádosti není možno přijímat.

Více

Rada Státního fondu kinematografie - tisková zpráva

Nový Státní fond kinematografie rozhodl o navýšení 1 Kč projektů​
Rada Státního fondu kinematografie se dne 28. března 2013 sešla na 5. jednání od začátku platnosti nového zákona o audiovizi. Podpora nových projektů zatím není možná, protože se čeká na notifikaci nového systému v Bruselu. Rada Fondu nicméně mohla rozhodnout alespoň o navýšení osmi projektů, které byly v loňském roce podpořeny z finančních důvodů pouze jednou korunou.

Více

Výzva k podávání žádostí o evidenci projektů

V souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a se Statutem Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“) vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) zájemce o filmové pobídky k podávání žádostí o evidenci projektů.

Více

Prezentace a krátkodobá koncepce Rady Státního fondu kinematografie

Dne 8. března 2013 proběhla v kině Aero odborná diskuze zástupců Státního fondu kinematografie a Rady Fondu s odbornou veřejností na téma nového zákona o audiovizi a budoucího fungování Fondu.

Více

Výzva k podávání žádostí o registraci projektů

Ve středu 27.2.2013 byl vládou České republiky schválen Statut Státního fondu kinematografie v rozsahu problematiky poskytování filmových pobídek.
V souladu se zákonem o audiovizi a schváleným Statutem vyhlašuje ředitelka Státního fondu kinematografie („Fond“) Výzvu k podávání žádostí o registraci projektů, výzva je přílohou této tiskové zprávy.

Více

Aktuální situace ve fungování Státního fondu kinematografie

​Státní fond kinematografie v současné době intenzivně pracuje na administrativních krocích spojených se vznikem nového Fondu. Fond spolu s Vládní dislokační komisí řeší nové sídlo Státního fondu kinematografie, které je nezbytným základem pro zápis Fondu do obchodního rejstříku a získání IČO. Bez zápisu do obchodního rejstříku nemůže mít Fond zaměstnance a nemůže činit žádné právní úkony.

Více

Jmenování ředitelky Státního fondu kinematografie a první administrativní úkoly Fondu

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), který nahrazuje zákon 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Novým zákonem zanikl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a vznikl nový samostatný právní subjekt Státní fond kinematografie.

Dne 8. ledna 2013 byla ředitelkou Fondu na přechodné období do doby jmenování řádného ředitele vzešlého z veřejného výběrového řízení jmenována Mgr. Helena Bezděk Fraňková, která dosud zastávala pozici ředitelky odboru médií a audiovize Ministerstva kultury, kterou ke dni 8. ledna 2013 předala svému zástupci Mgr. Artuši Rejentovi.

Více

Jmenování ředitelky Státního fondu kinematografie a první administrativní úkoly Fondu

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), který nahrazuje zákon 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Novým zákonem zanikl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a vznikl nový samostatný právní subjekt Státní fond kinematografie.

Dne 8. ledna 2013 byla ředitelkou Fondu na přechodné období do doby jmenování řádného ředitele vzešlého z veřejného výběrového řízení jmenována Mgr. Helena Bezděk Fraňková, která dosud zastávala pozici ředitelky odboru médií a audiovize Ministerstva kultury, kterou ke dni 8. ledna 2013 předala svému zástupci Mgr. Artuši Rejentovi.

Více

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem kvalitního žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.