Výsledky rozhodování Rady - Distribuce českých filmů a Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

2017-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Podpora je určena pro účast českých filmů v oficiálních sekcích nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů a při nominacích českých filmů na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2017-3-1-3 Distribuce českých filmů

Do výzvy na podporu distribuce českých filmů obdržela kancelář celkem 12 platných žádostí. Ve výzvě, jejíž celková alokace je 3 000 000 korun, žádaly projekty dohromady o podporu ve výši 5 155 000 korun. Ve výzvě se sešlo 5 dokumentů, 4 celovečerní hrané filmy, 1 celovečerní animovaný film a 2 projekty ke zpřístupnění klasických českých filmů online.

Rada se při rozhodování vedle kvality distribučních strategií zaměřovala také na kvalitu samotných snímků. Jejím dlouhodobým záměrem je podporovat kvalitní divácké i artové filmy a pomáhat tak kultivaci nabídky v českých kinech a pomáhat filmům k divákům i na internetu. Rada deklaruje, že nebude automaticky podporovat v distribuci filmy podpořené ve výrobě, pokud nebude přesvědčena o jejich přínosu pro zkvalitnění nabídky českých kin.

Specifické byly dvě žádosti pod hlavičkou Česká filmová klasika ožívá. Tento dlouhodobý projekt Rada již několikrát podpořila v předchozích výzvách. I tentokrát se rozhodla pro limitovanou podporu, neboť jednoznačně vyplňují místo na trhu, kdy se filmová klasika legálně v online prostoru vyskytuje velmi sporadicky. Dalším benefitem je, že projekty umožňují shlédnutí filmů i zahraničním divákům.

Nad bodovou hranicí pro podporu, tedy 60 bodů, se nakonec umístilo 9 projektů. Rada se u většiny z nich rozhodla pro menší než požadovanou dotaci. U některých projektů to bylo dáno tím, že již vstoupily do distribuce, u některých Rada nechtěla překročit 50% podíl dotace na rozpočtu projektu a někde shledala projekty příliš nákladné v poměru k odhadovaném počtu diváků.

Hodnocení
Výsledky rozhodování