2017-3-2-12 Distribuce českých filmů

Do výzvy na podporu distribuce českých filmů obdržela kancelář celkem 7 platných žádostí. Ve výzvě, jejíž celková alokace je 3 000 000 korun, žádaly projekty dohromady o podporu ve výši téměř 2 030 000 korun. Ve výzvě se sešly 2 celovečerní filmy, 2 dokumenty, 1 animovaný film a 2 minoritní koprodukce.

I přesto, že Rada disponovala prostředky k podpoře všech přihlášených projektů, rozdělila nakonec podporu pouze čtyřem z nich. Podpořila primárně projekty, které dobře sladily zvolenou distribuční strategii a kvalitu předloženého filmu. Smyslem podpory je i nadále pomáhat českým projektům k lepšímu nasazení v kinech, k dosažení výraznější marketingové a mediální kampaně, a divákům tak rozšířit a zpřístupnit nabídku českých filmů. Rada přitom sleduje nejen originalitu a uměleckou hodnotu předloženého filmu, ale i cílenou distribuční kampaň, vhodnou strategii uvedení v kinech, mimo kina či na internetu a specifickou práci s publikem.  

Bodovou hranici pro podporu nakonec překročily pouze čtyři projekty.

Hodnocení
Výsledky rozhodování