2018-3-1-3 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce, která bude vyhlášena ještě jednou v polovině roku, je v letošním roce koncipována jako výzva průběžná a slučuje loňské výzvy na podporu distribuce českého a zahraničního filmu. Smyslem této změny je umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou a aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Výzva bude důsledně evaluována a v případě nutnosti upravena v půlce roku, kdy bude znovu vyhlášena. Kromě této změny došlo i k navýšení limitu na podporu distribuce zahraničních filmů, který je, v případě dětského filmu opatřeného dabingem, navýšen ze 150.000 Kč na 250.000 Kč.

Ve výzvě 2018-3-1-3 na distribuci Rada v tomto kole hodnotila 5 projektů, 2 české a 3 zahraniční. Rada tento rok nastavila parametry výzvy tak, aby nemusela posuzovat projekty po jejich oficiální české premiéře, neboť takováto podpora už často nemá vliv na realizovanou distribuční strategii. V rámci přechodného období se však několik projektů ještě do této podmínky nevešlo a Rada tak u 3 projektů hodnotila již realizovaný projekt.

Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě je výrazně nižší a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato pro úspěch v kinech naprosto zásadní.

Rada tak vzhledem k těmto parametrům podpořila pouze jeden z předložených projektů (Chata na prodej) a to celou požadovanou částkou.

 

Hodnocení
Výsledky rozhodování