2017-1-6-28 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Do výzvy na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu bylo podáno celkem 29 žádostí s nárokem na cca 16,2 milionů korun, přičemž na výzvu bylo alokováno 9 milionů korun. I vzhledem k alokaci tak bylo možné podpořit pouze 14 projektů.

Je patrné, že se žánrové i tematické spektrum vyvíjených filmů konečně rovnoměrně rozprostírá. Současné látky reflektují jak zjitřená společensko-emotivní témata (např. Admin, Otel Prague), tak se noří do intimních, osudově „obyčejných“ problémů jedince či rodiny (Exekutor, Zpráva o stavu mrtvého apod.).

S obdobím padesátých let a tématem Sudet se bude zřejmě vyrovnávat každá generace filmařů (Peníze od Hitlera, Krvavá pomlázka). Ojedinělý exkurz do našich dějin patří obrazu Anežky České. O své místo se hlásí i ambiciózní žánrová tvorba (7 žádostí) od romantických vztahových komedií až po postmoderní hororový detektivní thriller Sestry Dietlovy. Taneční dystopický film Bunkr bude mít k realizaci ještě dlouhou a obtížnou cestu.

Rada s politováním konstatuje, že přes silnou konkurenci v jednotlivých výzvách přichází řada žádostí svědčících o tom, že si producenti i tvůrci ne vždy plně uvědomují, že i na kompletní vývoj musí být projekt připraven a promyšlen na určité, konkurenceschopné úrovni. A to i přesto, že se mezi žádostmi objevuje řada projektů, jejichž autoři byli podpořeni ve výzvě na vytvoření první verze scénářů.

Rada však klade na kompletní vývoj velký důraz, protože jeho podpora může v dlouhodobé perspektivě přispět k lepší připravenosti filmů do výroby i kvalitě výsledných filmových děl.

Hodnocení
Výsledky rozhodování