2017-1-7-29 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do výzvy 2017-1-7-29 na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo 14 projektů, které žádaly celkově o 6 922 900 Kč. Alokace ve výzvě byla 4 500 000 korun.

Projekty začínajících i zkušených producentů přinášely pestrou směs témat, od portrétních snímků přes aktuální společenská témata po esejisticky pojaté projekty. Stejně různorodé pak byly žádosti samotné – Rada posuzovala jak projekty precizně připravené do kompletního vývoje, tak projekty ve stadiu prvotního nápadu či bez patrné snahy o zajištění jakéhokoli dalšího financování. Při svém rozhodování se tak Rada snažila vedle uměleckého a společenského potenciálu projektů brát v úvahu i jejich připravenost a racionalitu požadovaných prostředků.

Alokovaná částka pak Radě dovolila podpořit všech 10 projektů, které v hodnocení překročily hranici 70 bodů.

Hodnocení
Výsledky rozhodování